מנהרות הכרמל

הלקוח: אשטרום וסולל בונה

 

פרויקט כריית מנהרות באורך של כ-5 ק"מ לכל כיוון, אשר התבצע ע"י קידוח ופיצוצים מבוקרים. המנהרות חולקו לשני מקטעים אשר ביניהם חיבור המורכב מגשרים ומחלפים רבים.

נ.י.ב לקחה חלק בפרויקט משלב התכנון והייתה אחראית על כל תחום המיפוי והמדידות- מדידות לביצוע, הגשות לוועדות תכנון, הפקת תכניות לצרכי רישום, QA ו  QC-לכל האתרים בפרויקט.

מנהרות הכרמל