כביש 6 צפון

בקרת כמויות באמצעות רחפן

הלקוח: שפיר הנדסה

הפרויקט נפרש לאורך של כ- 22 ק"מ ומתאפיין בחפירת מנהרות באורך כולל של כ- 9 ק"מ, וניוד של מאות אלפי קו"ב עפר ע"י קבלני משנה רבים.

נ.י.ב מבצעת את מדידת הכמויות בשיטה ייחודית, באמצעות צילום אוויר מרחפן. בשיטה זו מתבצעת מדידה של כל ערימות העפר והחציבות לאורך הפרויקט, בימים בודדים בלבד, תוך חיסכון בזמן יקר ובבטיחות מרבית. בכך מסייעת נ.י.ב בבקרה בשליטה ובניהול של החומר בפרויקט.

כביש-6-צפון.jpg