פרויקט לאומי - פינוי שדות מוקשים

לקוח: 4M DEFENSE

 

בישראל קיימים אלפי שדות מוקשים. רובם ככולם אינם משמשים לצורך מבצעי ומסכנים את הציבור ואת בעלי החיים. בשנים האחרונות החל תהליך של פינוי שדות המוקשים, לפי החלטת הממשלה.

אתרי הפינוי הינם מורכבים מאוד ולעיתים כמעט ולא ניתנים למדידה. בכדי לספק פתרון מלא, מבצעת  נ.י.ב מיפוי באמצעות רחפנים ומספקת תוצרי אורתופוטו, ומודלים תלת ממדיים מהם ניתן להפיק בין היתר חישובי כמויות וחישובי שטחים.

התוצרים מוטמעים במערכת GIS לפי דרישת הלקוח.

מיפוי שדות מוקשים

מודל 3D אתר מג'דל א-שמס