תשתיות-עבודות-עפר.jpg

 תשתיות והנדסה

לנ.י.ב צוותים מיומנים המתמחים במדידות מדויקות לצרכי הנדסה ותשתיות.

הצוותים מתמחים בביצוע מדידות במנהרות, גשרים, כבישים, מבני תעשיה עבודות עפר, ומאגרי מים.

לצוותים ציוד העומד בקדמת הטכנולוגיה המאפשר מתן הפתרונות המתקדמים ביותר ללקוח.