מנהרות הרכבת לירושלים

הלקוח: שותפות שפיר-פיצרוטי

 

פרויקט סלילת קו הרכבת המהיר לירושלים. במהלך פרויקט זה התבצעה בין היתר כריית מנהרות באורך כולל של כ- 20 ק"מ.

נ.י.ב לקחה חלק בביצוע QC, בקרה שוטפת על מכונות הכרייה- TBM ומדידת ביצוע של פורטלי המנהרה.

מנהרות-הרכבת-לירושלים-2.jpg
מנהרות-הרכבת-לירושלים.jpg