QA QC

QA QC

ניב מבצעת מדידות לצרכי בקרת והבטחת איכות בפרויקטים מכל הסוגים.

ניב בעלת ניסיון של מעל 25 שנה במיפוי וגיאודזיה, עומדת בתקן ביצועי מאושר – iso, ומפעילה צוותי משרד ושדה מיומנים. מתוך כך מספקת שירותי QA ו- QC בפרויקטים מורכבים ומפקחת על תוצרי המדידות לאורך הפרויקט על ידי מיפוי באמצעות רחפן, סריקות לייזר ומדידות קרקעיות. 

בכך מתגלות התקלות בשלבים מוקדמים, דבר החוסך זמן וכסף רב.